Lavere radonnivåer i nye boliger

Tilbake

Publisert 30.01.2017, oppdatert 31.01.2017 08:57

Stikkord: Radon

Nye boliger har mye lavere radonnivåer enn tidligere. Hovedårsaken er at byggeregelverket i dag stiller krav til at det skal forebygges mot radon i alle nye bygg.

Statens strålevern har utført en landsomfattende kartlegging av radonnivået i tilfeldig utvalgte nye boliger for å se på effekten av kravene til radonforebygging som kom i 2010. En tilsvarende kartlegging ble utført i 2008. Radon i dagens nye boliger har blitt sammenlignet med de som var nye i 2008, altså før radonkravene ble innført.

Radonnivået halvert

Nye boliger har betydelig lavere radonnivåer i dag. For eneboliger er nivået halvert, fra 76 becquerel per kubikkmeter (Bq/m3) til 40 Bq/m3. I tillegg er andelen over grensene på 100 og 200 Bq/m3 redusert med rundt 70 prosent. For de andre bygningskategoriene ble det nå ikke funnet noen boliger med et radonnivå over grenseverdien på 200 Bq/m3.

Kartleggingene viser også at det ikke bare er de høye radonkonsentrasjonene som har blitt avverget, men konsentrasjonene er redusert gjennomgående i hele boligmassen. Dette er i tråd med nasjonale mål om å redusere radoneksponeringen til befolkningen.   

For få måler

Selv om de forebyggende tiltakene vanligvis har god effekt, kan det skje feil. Fortsatt bygges noen boliger med forhøyede radonnivåer. Dette kan bare påvises ved en måling, noe få gjør. Bare 3,5 prosent har målt radon i den nye boligen sin. Er nivåene over tiltaksgrensen på 100 Bq/m3, på tross av at det er lagt radonsperre i bygget, kan boligeier enkelt løse problemet ved å aktivere det installerte tiltaket i grunnen med en vifte.

Radon i inneluft kan gi lungekreft. Når vi puster inn den radioaktive gassen, blir luftveiene våre bestrålt. (Illustrasjon: Statens strålevern)

Radon i inneluft kan gi lungekreft. Når vi puster inn den radioaktive gassen, blir luftveiene våre bestrålt. (Illustrasjon: Statens strålevern)

Nytt byggeregelverk 

I disse dager er forslag til nytt byggeregelverk på høring, og kravene til radonforebygging er foreslått videreført. Strålevernets undersøkelse viser hvor viktig kravene er for å nå nasjonale målsetninger om at radonkonsentrasjonene i inneluft skal være så lave som det er praktisk mulig å få til.

Helserisiko

Radon i inneluft kan føre til lungekreft. Når vi puster inn den radioaktive gassen, blir luftveiene våre bestrålt. Det er anslått at radon i boliger bidrar til rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Størst er risikoen for de som røyker, men også ikke-røykere får en økt risiko fra radon.

 

Rapport fra kartleggingene: www.nrpa.no/publikasjon/straalevernrapport-2017-3-radon-i-nye-boliger-kartlegging-2008-og-2016.pdf

Les mer om radon:www.nrpa.no/radon