Eksplosjon og brann ved fransk kjernekraftverk

Tilbake

Publisert 09.02.2017

Stikkord: Atomberedskap

Strålevernet er kjent med eksplosjonen og den påfølgende brannen på Flamanville kjernekraftverk nord i Frankrike.

Eksplosjonen skal ha skjedd i et maskinrom utenfor den delen av anlegget der reaktorene er, og franske myndigheter har meldt at det ikke er noen fare for radioaktiv lekkasje. Strålevernet er i kontakt med franske myndigheter og følger situasjonen.

Flamanville kjernekraftverk ligger på nordvestkysten av Frankrike, rett overfor de to britiske øyene Guernsey og Jersey i Den engelske kanal. Kraftverket ble bygget på 1980-tallet og har to reaktorer i drift, begge trykkvannsreaktorer (PWR) på 1300 MWe. En tredje reaktor er under konstruksjon, men ikke startet opp.