Ørsmå mengder radioaktivt jod registrert i uke 2

Tilbake

Publisert 21.02.2017, oppdatert 21.02.2017 11:06

Stikkord: Atomberedskap, Radioaktivitet i luft

På vår luftfilterstasjon ved Svanhovd miljøsenter i Finnmark ble det for uke 2 målt ørsmå, knapt målbare, verdier av radioaktivt jod. Verdiene er 2 milliarder ganger lavere enn tiltaksgrensa.

Vanligvis finnes det ikke radioaktivt jod i lufta. Selv ørsmå mengder radioaktivt jod vil derfor være høyere enn normalen. Vi registrerer fra tid til annen forbigående neglisjerbare verdier av radioaktivitet i luft i Norge fordi vi har veldig sensitivt måleutstyr. På vår luftfilterstasjon ved Svanhovd miljøsenter i Finnmark ble det for uke 2 (9.-16. januar) målt en halv mikrobecquerel per kubikkmeter luft, dvs. 0,0000005 Bq per kubikkmeter luft. Dette er ørsmå, knapt målbare, verdier.

Nord-Finland og Polen har også rapportert målinger av økt radioaktivt jod i luft i uke 2, andre europeiske land rapporterte målinger i de to påfølgende ukene.
Ingen andre radioaktive stoffer er fanget opp på filtrene i samme periode. Vi antar at utslippet kommer fra en bedrift som produserer radioaktive legemidler med radioaktivt jod, siden det ikke ble målt noen andre radioaktive stoffer på filtrene. Det var urolig vind i Europa i det aktuelle tidspunktet så det er ikke mulig med sikkerhet å si hvor utslippet kom fra.

Ingen helserisiko

Nivåene utgjør overhodet ingen fare for mennesker eller miljø. Nivået av radioaktivt jod måtte vært 2 milliarder ganger høyere før det ville bli nødvendig med beskyttende tiltak for befolkningen. Ved svært høye konsentrasjoner av radioaktivt jod i luft, f.eks. ved alvorlige kjernekraftulykker, er det aktuelt å beskytte befolkningen ved å gi dem jodtabletter. Det stabile jodet i disse tablettene hindrer at radioaktivt jod tas opp i skjoldbruskkjertelen. Konsentrasjonen i luft må være over 10 000 Bq per kubikkmeter luft for voksne og over 1000 Bq per kubikkmeter luft for barn før det er nødvendig å ta jodtabletter.

Rapportering av måleresultater

Alle måleverdier rapporteres inn til EURDEP, som er EU-kommisjonens system for innrapportering av måleresultater fra automatiske målestasjoner og luftfilterstasjoner. Strålevernet rapporterer sine måleresultater fortløpende når de foreligger til EURDEP. Det ble også gjort med målingene i januar. Gjennom deltagelsen i EURDEP, har Strålevernet alltid tilgang på måledata fra hele Europa. Formålet er å sikre tilgjengelighet til måleresultater for alle land i Europa hvis det skjer en atomulykke. EURDEP har en publikumsside der alle kan gå inn og lese av dagens måleverdier

I tillegg gir Strålevernet hvert år ut rapporter med alle måledata.

Videre kan alle gå inn og lese av real-time online data fra våre målestasjoner for radioaktivitet i luft.

Når Strålevernet måler slike neglisjerbare nivåer av radioaktivitet i luft rapporterer vi resultatene som skissert overfor. Vi følger alltid opp utviklingen av radioaktivitetsnivåene og vurderer om og når vi aktivt skal publisere måleresultatene bredere.