Vellykket atomsikkerhetssamarbeid med Romania

Tilbake

Publisert 28.02.2017, oppdatert 07.03.2017 09:48

Stikkord: Atomsikkerhet og kjernekraft

De endelige resultatene fra Strålevernets samarbeid med Romania for å bedre landets atomsikkerhet ble lagt fram på en konferanse i Bucuresti denne uken.

Kjernekraftverket Cernavoda i Romania (Foto: Statens strålevern)

Kjernekraftverket Cernavoda i Romania (Foto: Statens strålevern)

Målet med samarbeidet har vært å styrke Romanias atomsikkerhetsarbeid på viktige områder som tilsyn, sikkerhetsanalyser, transportsikkerhet og avfallsbehandling. Beredskap mot naturkatastrofer og ulykker ved kjernekraftverkene har hatt særlig fokus.

Romania har opplevd strenge krav til økt sikkerhet ved sine kraftverk etter at de ble med i EU. Samarbeidet har hatt som mål å bringe sikkerheten ved landets atomkraftverk opp på et høyere europeisk nivå.

Det tre år lange atomsikkerhetssamarbeidet har vært finansiert av Norge gjennom EØS-midlene og er basert på erfaringsutveksling med norske og internasjonale eksperter, opplæring, regelverksutvikling og øvelser. 
Det er utviklet en rekke nasjonale forskrifter, retningslinjer og rutiner,  basert på anbefalinger fra Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA. Atomenergibyrået har hatt en sentral rolle i samarbeidet.

På plattformen Nuclever.com ligger dokumentasjon og bakgrunn på arbeidene som er gjort. 

Bildet er fra en beredskapsøvelse ved kjernekraftverket Cernavoda i Romania hvor beredskapspersonell måler og fjerner radioaktiv forurensning på personer og utstyr. (Foto: Statens strålevern)

Bildet er fra en beredskapsøvelse ved kjernekraftverket Cernavoda i Romania hvor beredskapspersonell måler og fjerner radioaktiv forurensning på personer og utstyr. (Foto: Statens strålevern)

-Dette har vært et omfattende prosjekt hvor vi har ønsket å gjøre en forskjell for atomsikkerhetsmyndighetene i Romania – CNCAN. Samtidig har Norge alt å tjene på denne typen forebyggende atomsikkerhetssamarbeid med et europeisk land. EØS-midlene har vært sentrale her, sier seksjonssjef Ingar Amundsen i Strålevernet.

Les mer om atomsikkerhetssamarbeidet her: