Svært lave nivåer av radioaktivt jod målt i luft igjen

Tilbake

Publisert 06.03.2017, oppdatert 08.03.2017 11:10

Stikkord: Atomberedskap, Radioaktivitet i luft

De målte konsentrasjonene er svært lave og nivåene som er påvist har ingen risiko for mennesker eller miljø.

Vi viser til nettnyhet fra 21. februar om ørsmå mengder radioaktivt jod registrert i uke 2 (9. – 16. januar) ved Svanhovd i Finnmark.

Strålevernet har fulgt situasjonen nøye rundt de registreringene som er gjort i Europa de siste ukene. I tillegg til funnet vi gjorde i uke 2 på Svanhovd har vi nylig målt tilsvarende lave konsentrasjoner av jod ved stasjonene på Svanhovd og på Viksjøfjell i Finnmark. Dette ble gjort på luftprøver som ble tatt i løpet av uke 8 (20. – 27. februar). Tilsvarende lave konsentrasjoner ble også registrert i Rovaniemi i den samme perioden.  

Lave konsentrasjoner også på Svalbard

I følge analysen til Strålevernet ble det funnet lave konsentrasjoner av jod på luftfilterstasjonen på Platåberget i Longyearbyen mellom 9.-10. februar. På vegne av norske myndigheter har NORSAR ansvar for driften av denne luftfilterstasjon på Svalbard. Stasjonen inngår i overvåkingsnettverket for Den forberedende kommisjonen for Prøvestansavtalen (CTBT - Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty). Strålevernet har tilgang til data fra denne stasjonen, som ledd i et teknisk samarbeid mellom NORSAR og Strålevernet.

Ingen risiko for mennesker eller miljø

De målte konsentrasjonene er svært lave og nivåene som er påvist har ingen risiko for mennesker eller miljø. Funnene avviker fra det normale ettersom radioaktivt jod - med sin halveringstid på 8 dager - ikke forekommer naturlig i miljøet.
Det er fortsatt ikke kjent hvor kilden til utslippet kommer fra.

Rapportering av måleverdier

Alle måleverdier rapporteres til EURDEP, som er EU-kommisjonens system for innrapportering av måleresultater fra automatiske målestasjoner og luftfilterstasjoner. Strålevernet rapporterer sine måleresultater fortløpende når de foreligger til EURDEP. Gjennom denne deltagelsen, har Strålevernet alltid tilgang på måledata fra hele Europa. Formålet er å sikre tilgjengelighet til måleresultater for alle land i Europa hvis det skjer en atomulykke. EURDEP har en publikumsside der alle kan gå inn og lese av dagens måleverdier.

I Norge er det seks luftfilterstasjoner som overvåker radioaktivitet i lufta. Foto: Strålevernet

I Norge er det seks luftfilterstasjoner som overvåker radioaktivitet i lufta. Foto: Strålevernet