Kollisjon mellom fraktskip og atomisbryter

Tilbake

Publisert 16.03.2017

Stikkord: Atomisbryter

Strålevernet har mottatt en melding i dag kl. 14:55 om kollisjon mellom fraktskipet «Nordic Barents» som er eid av det danske rederiet Nordic Bulk Carriers A/S, og den russiske atomisbryteren «Vaygach».

Kollisjonen skal ha skjedd i Karahavet øst for Novaja Semlja. I følge meldingen er atomisbryteren uskadet og det er heller ikke rapportert om personskader.

Strålevernet undersøker saken nærmere i henhold til våre rutiner.