Usanne rykter om nedsmelting ved IFE Halden

Tilbake

Publisert 17.03.2017, oppdatert 17.03.2017 15:01

Stikkord: Atomberedskap

Statens strålevern er kjent med at det for tiden verserer historier om at det er en pågående hendelse med nedsmelting ved Institutt for energiteknikk (IFE) sitt reaktoranlegg i Halden.

Vi vil understreke at det ikke er tilfelle. Reaktoren i Halden har vært nedstengt siden 8. oktober 2016. Det var små utslipp fra anlegget i Halden i oktober/november i fjor, i forbindelse med håndtering av et skadet brenselselement. Disse utslippene ble det informert om til internasjonale kontaktpunkter, og de ble omtalt i mediene og på våre nettsider.

De påviste funnene av radioaktivt jod flere steder i Europa, inkludert Norge, i januar og senere har ikke sammenheng med IFE sitt anlegg i Halden. Årsaken til disse funnene av radioaktivt jod er fortsatt ukjent. De målte verdiene er svært lave, og har ingen helse- eller miljømessige konsekvenser.

Du kan følge radioaktivitetsnivåer i Norge på vårt landsdekkende målenettverk (Radnett).

Tidligere nyheter publisert om hendelsen ved IFE i oktober og jod i luft i vinter: