Svært lave konsentrasjoner av radioaktivt jod målt på Svanhovd igjen

Tilbake

Publisert 23.03.2017, oppdatert 23.03.2017 12:39

Stikkord: Atomberedskap, Radioaktivitet i luft

I uke 10 (6-13/3) ble det igjen målt ørsmå mengder radioaktivt jod på luftfilterstasjonen på Svanhovd, Finnmark. De målte konsentrasjonene er svært lave og nivåene som er påvist har ingen risiko for mennesker eller miljø.

Det er ikke registrert jod på andre stasjoner i Norge eller på CTBTO sin stasjon på Svalbard i samme periode.

Det er ikke kjent hvor utslippet stammer fra.

Tidligere nettnyheter om radioaktivt jod i luft i vinter: