For høyt forbruk av uberettigede CT- og MR-undersøkelser

Tilbake

Publisert 29.03.2017, oppdatert 29.03.2017 11:09

Stikkord: CT, MR, Medisinsk strålebruk

Det er et relativt høyt forbruk av CT- og MR-undersøkelser som har begrenset eller uklar nytteverdi, viser en undersøkelse som Riksrevisjonen har foretatt.

En MR-undersøkelse (magnetresonans) skjer i denne maskinen hvor kroppen eller kroppsdelen som skal avbildes legges i tunnelen i midten, hvor magnetfeltet er sterkest. (Foto: Statens strålevern)

En MR-undersøkelse (magnetresonans) skjer i denne maskinen hvor kroppen eller kroppsdelen som skal avbildes legges i tunnelen i midten, hvor magnetfeltet er sterkest. (Foto: Statens strålevern)

Undersøkelsen viser også at kvaliteten på henvisningene som radiologene mottar ikke er god nok, og at radiologene i liten grad har tilgang til bilder fra tidligere undersøkelser av pasienter dersom de er utført ved et annet sykehus eller et privat røntgeninstitutt. En radiolog er en røntgenlege som jobber med blant annet CT- og MR-undersøkelser.

Målet med Riksrevisjonenes undersøkelse har vært å vurdere om det bildediagnostiske tjenestetilbudet bidrar til å oppnå likeverdige helsetjenester for hele befolkningen, og i hvilken grad det gjøres unødvendige polikliniske CT- og MR-undersøkelser.  

Her er Riksrevisjonenes mest sentrale punkter:

  • Stor geografisk variasjon i bruken av CT- og MR-undersøkelser viser at tjenestetilbudet ikke er likeverdig fordelt i befolkningen.
  • Det er behov for en tydeligere prioritering av hvilke CT- og MR-undersøkelser som skal gjennomføres.
  • Det gjennomføres mange undersøkelser som allerede er utført.
  • CT brukes i en del tilfeller der MR er den foretrukne undersøkelsesmetoden.
  • De regionale helseforetakene følger i liten grad opp at undersøkelser som utføres av private leverandører er medisinsk nødvendige. 

Statens strålevern har nasjonalt ansvar for forvaltning og overvåking av medisinsk strålebruk, herunder bildediagnostikk.
-Undersøkelsen gir nyttig informasjon inn i vårt arbeid med å bidra til rett bruk av røntgen. Vi vil bruke rapporten i vårt videre arbeid med å få på plass gode tiltak som bidrar til en berettiget og optimalisert bruk av CT og MR, sier fagdirektør Eva Friberg i Statens strålevern.  

Lenke til rapporten:

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2016-2017/Bildediagnostikk.pdf