Workshop om radioøkologi og utvikling av regelverk

Tilbake

Publisert 31.03.2017, oppdatert 31.03.2017 15:08

Strålevernet og den belgiske forskningsinstitusjonen SCK CEN arrangerer en workshop i Berlin 3. september 2017. Tema er radioøkologi og utvikling av regelverk.

Et viktig aspekt i radioøkologi er å frembringe vitenskap som danner grunnlaget for utvikling av lover og regler. Grensesnittet mellom radioøkologi og regulering vil være i sentrum på denne workshopen.

Målet med workshopen er å evaluere fremgang på dette området og skape en ytterligere kopling mellom radioøkologi og områder som har behov for regulering, for eksempel NORM og «arv» fra tidligere kjernefysiske- eller atomaktiviter.

Workshopen blir arrangert i forkant av konferansen Radioecology and Environmental Radioactivity som Strålevernet også er med på å arrangere. Du finner mer informasjon på ICRERs nettside.

NORM – Naturally-Occuring Radioactive Materials: Radioaktive stoffer som finnes naturlig i miljøet og i grunnen og som ofte følger med som avfallsprodukt ved f.eks. olje- og gassutvinning eller i gruvevirksomhet.