Faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser

Tilbake

Publisert 04.04.2017, oppdatert 04.04.2017 13:41

Stikkord: Atomberedskap

Riktig bruk av beskyttelsesutstyr, rensing av skadde og valg og gjennomføring av behandlingstiltak, kan være avgjørende for å redusere omfang av skade eller sykdom hos personer som er utsettes for farlige stoffer eller materialer.

Dette er tema for en ny retningslinje om CBRNE. Den engelske forkortelsen «CBRNE» brukes for å betegne alle typer alvorlige hendelser med kjemiske, biologiske, radiologiske, nukleære eller eksplosive stoffer eller materialer som kan forårsake sykdom eller stor skade, for eksempel etter ulykker, uhell, tilsiktede handlinger eller tilfeldige sykdomsutbrudd.

Helsedirektoratet har, med bistand fra den nasjonale behandlingstjenesten ved Oslo universitetssykehus, utarbeidet en nasjonal faglig retningslinje innen dette fagområdet. Strålevernet har bidratt i kapitlene som omhandler radiologiske og nukleære hendelser (RN).

Les mer hos Helsedirektoratet

Strålevernet har bidratt i arbeidet med faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser. Illustrajon: Helsedirektoratet.

Strålevernet har bidratt i arbeidet med faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser. Illustrajon: Helsedirektoratet.