Norsk stråleterapimøte 2017 i Oslo – tema stereotaksi og rebehandling

Tilbake

Publisert 19.05.2017, oppdatert 12.06.2017 15:41

Stikkord: Novembermøte, Stråleterapi, Stråleterapimøtet

17.–18. oktober arrangeres Norsk stråleterapimøte på Thon Hotell Opera i Oslo.

Møtet er tverrfaglig og beregnet for alle yrkesgrupper som er involvert i stråleterapi av kreftpasienter.
Tema på årets møte er stereotaksi og rebehandling.

Nasjonale og internasjonale foredragsholdere vil bidra ved å belyse ulike problemer og utfordringer knyttet til stereotaksi og rebehandling. Alle landets stråleterapienheter er invitert til å delta i en workshop ved å planlegge stråleterapi for fire anonymiserte pasienteksempler. Stråleterapienhetenes ulike vurderinger og forslag til behandlingsopplegg for de gitte pasienteksemplene vil presenteres og diskuteres på møtet.

Norsk stråleterapimøte er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Radiografforbund, Norsk Forening for Medisinsk Fysikk, Norsk Onkologisk Forening og KVIST-gruppen ved Statens strålevern.

Program og påmelding