Tilsyn hos tannklinikker med kjeveortopeder

Tilbake

Publisert 29.05.2017, oppdatert 12.06.2017 15:41

Stikkord: Tannrøntgen

I 2015 og 2016 gjennomførte Strålevernet tilsyn ved 16 tannlegevirksomheter med kjeveortopeder/reguleringstannleger. Til sammen ble det gjort 68 funn (46 avvik og 22 anmerkninger).

Illustrasjonsfoto: lev dolgachov/ScanStockPhoto

Illustrasjonsfoto: lev dolgachov/ScanStockPhoto

Hovedfunnet var manglende kvalitetskontroller av røntgenapparater og herdelamper. Dessuten brukte kun én tannklinikk rektangulær kollimering (firkantet strålefelt) på røntgenapparatene som standard. Dette er en enkel måte å redusere stråledosen til pasient på betraktelig, og Strålevernet kan gi avvik til tannklinikker som bruker rund kollimering (rundt strålefelt) som standard fremfor rektangulær kollimering etter 2018. Mer om resultatene fra tilsynene: StrålevernInfo 3:2017 Tilsyn ved tannlegeverksemder med kjeveortopedar