En av fem skoler har ikke tilfredsstillende radonnivå

Tilbake

Publisert 12.06.2017, oppdatert 13.06.2017 12:22

Stikkord: Radon

En av fem skoler kan ikke dokumentere et tilfredsstillende radonnivå i klasserommene, viser en tilsynskampanje blant 470 skoler i over 100 kommuner i Norge.

Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft, og det har vært en grense for radon i skoler siden 2014.

 

 

Skolene som ikke har tilfredsstillende radonnivå, hadde enten ikke målt radon eller ikke målt på riktig måte. Noen få skoler hadde høye radonmålinger uten å gjøre noe med det, viser en undersøkelse fra Statens strålevern. Den er basert på en tilsynskampanje for barns skolemiljø, gjennomført av Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO).

Mange skoler har ikke oversikt over utførte radonmålinger fordi det gjerne er eiendomsavdelingen som har utført målingene og som sitter med informasjonen. Det er også mange som ikke har et system for jevnlige radonmålinger. I tillegg har noen skoler manglende målekompetanse. Dette gjelder særlig målinger om hvordan ventilasjonsanlegget på skolen påvirker radonnivået i klasserommene. 

- Mange skoler har målt radon, men det er for mange som ikke har målt eller ikke har målt på en god nok måte.
Undersøkelsen gir oss en god indikasjon på radonsituasjonen i skolenorge, sier seniorrådgiver Bård Olsen i Statens strålevern. 

Han understreker at det er viktig at kommunene utfører radonkontroller, siden det er kommunene som har ansvar for å følge opp at grensen for radon i inneluft overholdes i barne-, ungdoms-, og videregående skoler. 

Det er anslått at radon i boliger medvirker til rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge.
Risikoen er størst for dem som er aktive røykere eller som har røkt.

 

Tilsyn med radon i skoler, StrålevernInfo 4:2017

 Om radon