Strålevernet deltar i stor internasjonal øvelse

Tilbake

Publisert 20.06.2017, oppdatert 20.06.2017 10:14

Stikkord: Atomberedskap

Strålevernet skal øve intern krisehåndtering i en stor internasjonal øvelse som arrangeres av IAEA 21. og 22. juni 2017.

Norge ved Strålevernet deltar sammen med over 80 andre nasjoner og 11 internasjonale organisasjoner. IAEA arrangerer slike store øvelser hvert 3-5 år, og formålet er å evaluere respons på en stor nukleær eller radiologisk krise og å identifisere områder som trenger forbedringer.

Scenariet er en alvorlig hendelse på et atomkraftverk i Ungarn.

Les mer om øvelsen på IAEA sine nettsider.

Strålevernet deltar i en stor øvelse 21. og 22. juni. Foto: Inger Nergaard, Statens strålevern.

Strålevernet deltar i en stor øvelse 21. og 22. juni. Foto: Inger Nergaard, Statens strålevern.