Fraråder bruk av laserstråler mot konsertpublikum

Tilbake

Publisert 26.06.2017, oppdatert 23.03.2018 12:35

Stikkord: Laser og lys

De nordiske strålevernmyndighetene fraråder i en felles uttalelse at laserstråler rettes direkte mot et konsertpublikum. Slike laserstråler kan innebære risiko for øyeskader. 

Det er lov å bruke showlaserne i kontrollerte former, men myndighetene fraråder å bruke dem direkte mot publikum.(Foto:Olichai/Shutterstock)

Det er lov å bruke showlaserne i kontrollerte former, men myndighetene fraråder å bruke dem direkte mot publikum.(Foto:Olichai/Shutterstock)

 

I uttalelsen understreker de nordiske strålevernmyndighetene at det innebærer stor risiko å eksponere publikum for laserstråler i klasse 3B og 4. Effekten fra slike lasere er sterk nok til å forårsake eksponeringer som overskrider grenseverdiene og som dermed kan være skadelig for øynene. En slik laser direkte mot øyet kan gi en forbrenning på netthinnen som skaper arrdannelser, noe som i verste fall kan gi permanent nedsatt syn.

Det er lov å bruke showlaserne i kontrollerte former, men myndighetene fraråder å bruke dem direkte mot publikum.

-Det er veldig lett å gjøre feil om man ikke har rett utdannelse eller erfaring på dette feltet, sier avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen i Statens strålevern.

Hvis konsertarrangører vil bruke denne typen effekter, skal de gjøre oppmålinger av laseren for å sikre at styrken ikke overskrider grenseverdiene. Rettes strålene direkte mot publikum, skal det bare små feil til for at eksponeringen kan bli skadelig, understreker Kofstadmoen.

Avoid direct laser scanning of audiences - Nordic statement (pdf)