Radioaktivt avfall fjernes fra Andrejevbukta

Tilbake

Publisert 26.06.2017, oppdatert 26.06.2017 11:54

Stikkord: Atomhandlingsplanen

I Andrejevbukta i Russland, fem mil fra grensen til Norge, ligger det som er regnet som en av de største og farligste ansamlingene av brukt kjernebrensel i verden. Nå starter fjerningen av det radioaktive avfallet. Det vil ta minimum fem-seks år.

Det er satt opp flere nye bygninger i Andrejevabukta i forbindelse med forberedelsene til uttransportering av det brukte kjernebrenselet. (Foto: SevRao/Statens strålevern)

Det er satt opp flere nye bygninger i Andrejevabukta i forbindelse med forberedelsene til uttransportering av det brukte kjernebrenselet. (Foto: SevRao/Statens strålevern)

 

Det radioaktive avfallet befinner seg på en tidligere russisk militærbase i Andrejevbukta. Militærbasen ble brukt til å bytte kjernebrensel på atomubåter, og til å håndtere og lagre store mengder fast og flytende radioaktivt avfall. Etter at driften ved anlegget opphørte på 1980-tallet, ble det gjort veldig lite vedlikehold, og deler av anlegget er sterkt forurenset.

Utenriksminister Børge Brende og direktør Ole Harbitz i Statens strålevern er blant dem som er til stede når det italienske spesialskipet Rossita går fra havn tirsdag denne uken med den første lasten av brukt kjernebrensel. Avfallet skal fraktes til Murmansk hvor det lastes over på tog til sluttbehandling og langtidslagring ved atomanlegget Majak i Sibir.

Norge startet konkrete samarbeidsprosjekter med Russland i Andrejeva i 1997. Etter hvert har en rekke andre nasjoner som Storbritannia, Italia, Sverige, EU-kommisjonen og Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling, EBRD, deltatt i et internasjonalt spleiselag for å bistå russerne med å klargjøre anlegget slik at atomavfallet kan fjernes.

– Det har vært et krevende og komplisert arbeid, sier direktør Ole Harbitz.

Radioaktivt avfall fjernes fra Andrejevbukta StrålevernInfo 07:2017