Norsk-russisk atomsikkerhetskommisjon

Tilbake

Publisert 27.06.2017, oppdatert 27.06.2017 23:57

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Atomsikkerhet

Det er klart for et nytt møte i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen. Det årlige møtet holdes i Kirkenes onsdag 28. juni. Den norske delegasjonen ledes av statssekretær Marit Berger Røsland i UD.

Et sentralt tema på møtet er Russlands planer om å slepe det flytende kjernekraftverketAkademik Lomonosov langs norskekysten neste år. 
Andre temaer er oppryddingen av atomavfall og brukt kjernebrensel fra Andrejevbukta i Russland, sikkerheten ved Kola- og Leningrad kjernekraftverk, miljøovervåking og varsling og beredskap ved atomulykker.

Statens strålevern forvalter midlene i regjeringens atomhandlingsplan, Fylkesmannen i Finnmark og Institutt for Energiteknikk er også sentrale aktører i atomsamarbeidet.