Utskiping av brukt brensel fra Andrejeva tema i norsk-russisk atomsikkerhetskommisjon

Tilbake

Publisert 29.06.2017, oppdatert 29.06.2017 13:03

Utskipingen av brukt kjernebrensel fra Andrejevbukta i Russland var sentralt tema i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen i Kirkenes denne uken. Den første skipslasten med radioaktivt avfall gikk fra Andrejeva tirsdag og er en milepæl i Norges atomsikkerhetssamarbeid med Russland.

 

Her drar spesialskipet Rossita fra kai i Andrejevabukta med den første lasten av brukt kjernebrensel om bord. (Foto: Rosatom)

Her drar spesialskipet Rossita fra kai i Andrejevabukta med den første lasten av brukt kjernebrensel om bord. (Foto: Rosatom)

Under kommisjonsmøtet var Norge klar på at samarbeidet med Russland fortsetter når det brukte brenselet nå fraktes fra Andrejevbukta til Majak i Ural.
-I det videre samarbeidet kommer vi særlig til å vektlegge beredskapssamarbeid, miljøovervåkning og prosjekter knyttet til transporten fra Andrejevbukta, sier direktør Ole Harbitz i Statens strålevern. 

Les mer om saken på Utenriksdepartementets nettsider:

Slep av kjernekraft tema i norsk-russisk atomsikkerhetskommisjon

 

Her er transporttanker for det brukte brenselet i Andrejeva-bukta. (Foto: Rosatom)

Her er transporttanker for det brukte brenselet i Andrejeva-bukta. (Foto: Rosatom)