Mattilsynet og Strålevernet gir ut felles rapport om radioaktivitet i mat

Tilbake

Publisert 04.07.2017, oppdatert 04.07.2017 13:28

Stikkord: Radioaktiv forurensning

Resultatene av Mattilsynet og Strålevernets overvåkningsprogrammer for 2016 viste middels nivåer av radioaktiv forurensning i norsk mat sammenlignet med tidligere år, og det var få overskridelser av grenseverdiene.

Illustrasjonsfoto: Torild Agnalt Østmo

Illustrasjonsfoto: Torild Agnalt Østmo

I en felles rapport fra Mattilsynet og Strålevernet blir resultatene fra overvåkningen av mat og drikke i 2016 beskrevet. Overvåkningen gjelder radioaktivitetsnivåene i sopp og bær, melk, kjøtt og drikkevann, samt resultatene fra tiltakene i sau og reinnæringene.

Det må fremdeles gjøres tiltak i sau og reinnæringen for å hindre at radioaktiv forurensning fra Tsjernobyl-ulykken i 1986 overskrider grenseverdiene. Det er viktig å følge med på nivåene for å sikre at produktene ikke overskrider grenseverdiene, og for å kunne gi informasjon og råd til befolkningen og berørte næringer.

Resultater

Innholdet av cesium-137 i melk og kjøtt kan variere mye fra år til år i de forurensede områdene, hovedsakelig avhengig av mengden sopp på beite. Det var variable soppforekomster i 2016, og det ble målt middels cesium-137-nivåer i kjøtt og melk sammenlignet med de siste årene. Resultatene viste få overskridelser av grenseverdiene. Overskridelsene ble funnet i enkelte prøver av sauekjøtt og i én brunostprøve. Grenseverdiene gjelder bare mat som selges, men flere prøver av vill sopp inneholdt også cesium-137 over dette nivået.

Mattilsynet opprettet i 2016 et nytt program, «Radioaktivitet i mat», for å kontrollere cesium-137 i sauekjøtt, reinkjøtt, lokalmat og drikkevann. 2016 var også det første året da det nye nasjonale laboratorienettverket for analyser av radioaktivitet var operativt. Laboratoriene har basismålekapasitet til å håndtere en ny atomhendelse. Sammen bidrar laboratorienettverket og overvåkningsprogrammene til å opprettholde beredskap, målekapasitet og kompetanse om radioaktiv forurensning i mat og miljø i Norge.

De nye overvåkningsaktivitetene og det nye laboratorienettverket er et resultat av Mattilsynet og Strålevernets felles «Strategi for forvaltning av radioaktivitet i fôr og næringsmidler» fra 2013.

Lenke til Mattilsynet.

StrålevernRapport 2017:10 Radioaktivitet i norsk mat (lenke til pdf)