Frakt av flytende kraftverk - uten kjernebrensel om bord

Tilbake

Publisert 24.07.2017, oppdatert 24.07.2017 13:52

Frakten av et russisk flytende atomkraftverk langs norskekysten neste sommer vil foregå uten kjernebrensel om bord.

Russiske myndigheter har bekreftet at transporten av det flytende kraftverket vil foregå uten kjernebrensel om bord, når det skal transporteres fra St. Petersburg til Murmansk langs norskekysten etter planen i mai-juni neste år. 

I tillegg har russiske myndigheter etterkommet anmodningene fra norske myndigheter om at:

  • Atomkraftverket skal fraktes med tungløftefartøy og ikke slepes
  • Atombrensel og kraftverk fraktes hver for seg

Norske myndigheter var bekymret både fordi det var uklart hvorvidt det ville være kjernebrensel om bord og om atomkraftverket skulle slepes eller fraktes. En transport med kjernebrensel om bord og slep av atomkraftverket ville øke risikoen ved ferden. Derfor har transporten vært et tema på flere møter mellom norske og russiske myndigheter den siste tiden. 

Les mer på regjeringen.no