Økt kunnskap om radon og lungekreft

Tilbake

Publisert 22.08.2017, oppdatert 22.08.2017 11:54

Stikkord: Radon

Radon medvirker til at anslagsvis 370 nordmenn får lungekreft hvert år. Enkle tiltak i boliger kunne gitt omkring 100 færre krefttilfeller, viser nye beregninger Strålevernet og Kreftregisteret har gjort.

Radon er en radioaktiv gass som dannes i grunnen og kan sive inn i hus gjennom utettheter i bygget. (Ill.:Statens strålevern/Monica Egeli)

Radon er en radioaktiv gass som dannes i grunnen og kan sive inn i hus gjennom utettheter i bygget. (Ill.:Statens strålevern/Monica Egeli)


Radon bidrar til 12 prosent av alle lungekrefttilfellene i Norge hvert år, viser de nye beregningene. De er basert på resultatene fra den største europeiske undersøkelsen av radon og lungekreftrisiko, samt tidligere kartlegginger av gjennomsnittlig radonnivå i norske boliger.

– De nye tallene er på linje med tidligere antagelser, men vi har betydelig bedre kunnskap om hvordan risikoen varierer med radonnivået, sier overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret.

Radon er en radioaktiv gass som dannes i grunnen og kan sive inn i hus gjennom utettheter i bygget. Når vi puster inn luft som inneholder radon, bestråles lunger og luftveier, noe som over tid gir økt risiko for lungekreft. Røyking er den viktigste årsaken til lungekreft, men også radon i innelufta øker risikoen, både for røykere og ikke-røykere.

– Omkring 100 lungekrefttilfeller kunne vært spart årlig i Norge dersom man gjør relativt enkle radonreduserende tiltak i folks bolig. På sikt vil også kravene til radonforbygging i nye hus bidra til at færre får lungekreft, sier seniorforsker William Standring i Statens strålevern. 

 

• Les mer om de nye beregningene i en ny artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening:
 «Lungekreftforekomst knyttet til radoneksponering i norske boliger». http://bit.ly/2wtxjEa

• Les mer om radon: www.nrpa.no/radon