Lav helserisiko ved radioaktivitet i mat og drikke

Tilbake

Publisert 23.08.2017

Stikkord: Radioaktivitet i miljøet

Helserisikoen ved radioaktivitet i mat og drikke i Norge er lav for de aller fleste. De som spiser mye reinsdyrkjøtt fra sterkt forurensede områder og de som drikker vann fra brønn med radon, er mest utsatt.
Det er hovedbudskapet i en risikovurdering om radioaktivitet i mat, som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Les mer på nettsidene til VKM.