Møte om å hindre smugling av CBRN-materiale

Tilbake

Publisert 29.08.2017

Stikkord: Internasjonalt samarbeid

Strålevernet arrangerer denne uken et møte der temaet er å hindre smugling av kjemisk, biologisk, radiologisk og nukleært materiale (CBRN) mellom Slovakia og Ukraina.

På møtet vil det avsluttede EØS-prosjektet ”SOS Alert Solution” bli evaluert og nye prosjekt mellom landene vil bli diskutert. Målet med ”SOS Alert Solution“ var å styrke kapasiteten til politimyndighetene i Slovakia og grensemyndighetene i Ukraina for å hindre smugling av ulovlig CBRN-materiale mellom landene.Les mer om prosjektet.

På møtet er det deltakere fra Norge, Slovakia og Ukraina.

Norge, Slovakia og Ukraina har samarbeidet om å hindre smugling av CBRN-materiale. Foto: Roland Kovács, Strålevernet.

Norge, Slovakia og Ukraina har samarbeidet om å hindre smugling av CBRN-materiale. Foto: Roland Kovács, Strålevernet.