Internasjonal workshop om radioøkologi

Tilbake

Publisert 04.09.2017, oppdatert 04.09.2017 11:17

Stikkord: Radioaktivitet i miljøet

Radioøkologi og utvikling av regelverk stod på programmet da Strålevernet arrangerte workshop i Berlin sammen med den belgiske forskningsinstitusjonen SCK CEN. 

Regulering av radioaktive stoffer som finnes naturlig i miljøet var blant temaene som ble diskutert av denne gruppen under workshopen i Berlin. (Foto: Statens strålevern)

Regulering av radioaktive stoffer som finnes naturlig i miljøet var blant temaene som ble diskutert av denne gruppen under workshopen i Berlin. (Foto: Statens strålevern)

 

37 deltaker fra 19 land, inkludert internasjonale organisasjoner, var samlet for å diskutere grensesnittet mellom radioøkologi og regulering. Radioøkologi handler om hvordan radioaktive stoffer oppfører seg i naturen; hvilke mekanismer som påvirker stoffenes vandring og opptak i næringskjeder og økosystemer. Et viktig aspekt i radioøkologi er å frembringe vitenskap som danner grunnlaget for utvikling av lover og regler.

Deltakerne diskuterte hvordan man kan skape en ytterligere kopling mellom radioøkologi og områder som har behov for regulering, for eksempel  «arven» fra tidligere kjernefysiske aktiviteter. 
Også regulering av radioaktive stoffer som finnes naturlig i miljøet og i grunnen ble diskutert. Dette er radioaktive stoffer som ofte følger med som avfallsprodukt ved for eksempel olje- og gassutvinning eller i gruvevirksomhet. På fagspråk kalles dette NORM - naturally occuring radioactive materials.

Workshopen ble arrangert i forkant av konferansen Radioecology and Environmental Radioactivity som Strålevernet også er med på å arrangere.

Mer informasjon om workshopen: First Notice International Workshop Berlin 2017
Mer informasjon om konferansen: ICRERs nettside.