Spørreundersøkelse om ioniserende stråling og risikooppfatning

Tilbake

Publisert 12.09.2017, oppdatert 17.10.2017 09:32

Stikkord: Forskning

Vil du delta i en spørreundersøkelse om ioniserende stråling og risikooppfatning?

Strålevernet er Norges representant i CONCERT – et prosjekt for integrering av europeisk strålevernsforskning. I tillegg til å prioritere forskningsbehov og arrangere utlysninger av midler til strålevernsforskning, ønsker vi også å invitere til en dialog med alle som er opptatt av strålevern. Vi har derfor laget et spørreskjema om risikooppfatning i forbindelse med ioniserende stråling og ønsker oss svar fra hele Europa.

Foto: Fotolia

Foto: Fotolia

Dine svar blir holdt konfidensielle og brukes kun til forskningsformål.
Undersøkelsen tar 10-12 minutt.
Svarfrist 31. desember.

Her finner du undersøkelsen.