Oppdatert rettleiar for solarium

Tilbake

Publisert 13.09.2017, oppdatert 13.09.2017 14:41

Stikkord: Solarium

Ein oppdatert versjon av rettleiar til solstudioinnehavarar og dei som tilbyr soling i solarium er no tilgjengeleg.

Rettleiaren utdjupar strålevernforskrifta sine krav til verksemder (inkludert enkeltpersonar) som tilbyr
soling i solarium. Mellom anna tekniske krav til solarier, krav om system for alderskontroll og informasjon til kunde.

Rettleiar til solstudioinnehavarar og verksemder som tilbyr soling i solarium (pdf).