Foreslår saksbehandlingsgebyr for tillatelse til radioaktiv forurensning

Tilbake

Publisert 18.09.2017, oppdatert 18.09.2017 16:15

Stikkord: Radioaktive utslipp, Radioaktivitet i miljøet

På grunnlag av prinsippet om at forurenser skal betale foreslår Strålevernet å kreve gebyr for tillatelser til og kontroll med radioaktiv forurensning og radioaktiv avfall. 

 

Utslipp av radioaktive stoffer fra industri, forskning og sykehus krever tillatelse fra Statens strålevern dersom de er over de gitte grensene. (Foto: Shutterstock/Alfonso de Tomas)

Utslipp av radioaktive stoffer fra industri, forskning og sykehus krever tillatelse fra Statens strålevern dersom de er over de gitte grensene. (Foto: Shutterstock/Alfonso de Tomas)

Strålevernet har tidligere ikke tatt gebyr for slik saksbehandling, men mener det er riktig å gebyrlegge dette for framtiden og har sendt forslaget ut på høring, med frist 15. desember i år.

Miljødirektoratet og fylkesmennene har tilsvarende gebyr for slik saksbehandling etter forurensningsloven og forslaget som nå er på høring vil inkludere Strålevernets saksbehandling i denne ordningen.
Utslipp av radioaktive stoffer fra industri, forskning og sykehus krever tillatelse fra Statens strålevern dersom de er over de gitte grensene. Det er denne typen saksbehandling Strålevernet nå foreslår å kreve gebyr for.

Det er Klima- og miljødepartementet som har gitt Strålevernet i oppdrag å komme med forslag til endring og sende saken på høring.

Høringsbrevet med vedlegg