Vil få ungdom under 18 år ut av solariene

Tilbake

Publisert 19.09.2017

Statens strålevern vil ha slutt på at mange solstudioer i Norge tilbyr solarium til ungdom under 18 år. En landsomfattende kampanje i nærmere 200 kommuner skal avdekke hvilke solstudioer som ikke har innført alderskontroll og som dermed bryter loven. 

Solstudioene har i varierende grad håndhevet aldersgrensen på 18 år som kom i 2012. (Foto: Statens strålevern)

Solstudioene har i varierende grad håndhevet aldersgrensen på 18 år som kom i 2012. (Foto: Statens strålevern)

 

Strålevernet har fått signaler om at det er mange solarier som ikke etterlever de nye kravene om alderskontroll og at kundene i mange tilfeller velger disse solariene.

- Manglende alderskontroll kan skyldes flere forhold. Noen kjenner ikke til de nye kravene, men vi tror også at en del aktører bevisst unnlater å følge reglene, sier avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen i Statens strålevern.  
Hun tror høstens tilsynskampanje vil få flere solstudioer til å ta i bruk alderskontroll.

-Tidligere tilsyn og undersøkelser viser at tilsyn hjelper. Solariekravene etterleves bedre i kommuner som fører tilsyn enn i kommuner som ikke gjør det, og det er helt avgjørende for oss at vi får hjelp fra lokale myndigheter her, sier Kofstadmoen.
Aktører som ikke har et system for alderskontroll på plass vil få pålegg om å etablere dette. Hvis ikke venter dagbøter eller i verste fall politianmeldelse.

Solarium kan gi hudkreft

UV-strålingen fra solarier øker faren for å få hudkreft. Kreftrisikoen er ekstra høy for dem som begynner å ta solarium i ung alder, og den tiltar med økende solariebruk.  Det finnes heller ikke noen trygg, nedre grense for solariebruk med hensyn til hudkreft. Derfor har Norge og mange andre land innført 18 års aldersgrense for bruk av solarium.
Det er registrert nærmere 7.000 solarier og drøyt 1.600 solarievirksomheter hos Strålevernet. De reelle tallene på hvor mange som tilbyr soling i solarier antas å være høyere. 

Bank-id

Solstudioene har i varierende grad håndhevet aldersgrensen på 18 år som kom i 2012. Fra 1. januar i år ble det innført krav om alderskontroll ved solariene. Alderskontrollen skal skje ved at solkundene må vise legitimasjon, registrere seg elektronisk med bank-ID og etterfølgende adgangskontroll eller lignende løsninger.
-Det må påpekes at flere aktører i solariebransjen har vist stor vilje til å følge de nye reglene, og mange har investert mye penger i et system for alderskontroll. For små solarievirksomheter med relativt lav omsetning har dette vært spesielt utfordrende, sier Kofstadmoen.

Behov for kunnskap hos betjening

Under den landsomfattende tilsynsaksjonen skal man også sjekke om betjeningen har bestått en kunnskapsprøve om solariumssoling. Et høyere kunnskapsnivå om helserisikoen ved solariumssoling blant aktørene i solariebransjen er viktig. Det vil kunne bidra til bedre veiledning av kundene og økt forståelse for viktigheten av å følge regelverket.

For å heve kunnskapsnivået har det vært et krav fra 2016 om at ansvarlig for daglig drift og ansatte med kundekontakt skal ha bestått en kunnskapsprøve, «Solarieprøven». Ved bestått prøve får de utstedt et bevis som er gyldig i fem år.

Kundene skal vite om risiko

Det er et krav at solariene skal informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk. Solariene må gi alle kundene informasjonsbrosjyren «Dette bør du vite før du tar solarium», i papirversjon eller i en elektronisk løsning. Den skal de få før de soler seg første gang, og deretter årlig. Det må være dokumenterbart ovenfor tilsynsmyndighetene at virksomheten har oppfylt kravet, ved at kundene signerer for mottatt brosjyre, krysser av i elektronisk løsning e.l.