Flytende atomkraftverk på den internasjonale dagsorden

Tilbake

Publisert 22.09.2017, oppdatert 22.09.2017 10:38

Stikkord: Atomberedskap, Atomreaktor, Atomsikkerhet

Norge og Australia har fått gjennomslag for flere viktige endringsforslag i resolusjonen om kjernefysisk trygghet i Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA. Endringene setter transport av flytende atomkraftverk på den internasjonale dagsorden. 

 -For Norge er det viktig å vite at sikkerheten er ivaretatt ved slike transportable anlegg, på samme måte som med ordinære atomkraftverk, slik at faren for uhell er så lav som mulig. Et mulig uhell som medfører utslipp av radioaktive stoffer kan ha betydelige konsekvenser, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens Strålevern.

Les mer om saken på UDs nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flytende-atomkraftverk/id2572644/