Ikke la deg skremme fra å måle radon

Tilbake

Publisert 27.09.2017, oppdatert 27.09.2017 14:06

Stikkord: Radon, Radonmåling

Forbrukerrådet har mottatt en rekke henvendelser om useriøse radonfirmaer. Klag hvis du ikke får det du har betalt for, men ikke la dette hindre deg fra å måle radon hjemme. 

 

Det er umulig å forutsi om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å måle. (Ill: Statens strålevern/Monica Egeli)

Det er umulig å forutsi om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å måle. (Ill: Statens strålevern/Monica Egeli)

Flere forteller Forbrukerrådet at de har vært usikre på om radonselskapet de har blitt kontaktet av kommer fra Statens strålevern. Strålevernet selger ikke radonmålinger. Vi oppsøker heller ikke folk hjemme eller på telefon for å selge disse målingene. Enkelte ganger tilbyr vi radonmålinger gratis når vi kartlegger radon på ulike steder i Norge. I slike tilfeller informerer vi de som får tilbud om å være med skriftlig, og det er alltid gratis og frivillig å delta. 

-De fleste firmaer som selger radonmålinger er seriøse, så folk må fortsette å måle radon hjemme og ikke gi opp selv om de møter useriøse aktører, sier seniorrådgiver Bård Olsen i Strålevernet.

Kreftfremkallende

Det er viktig å finne ut om du har for mye radon fordi dette er en radioaktiv gass som kan føre til lungekreft. Gassen dannes i berggrunnen og kan sive inn i huset gjennom sprekker og utettheter mot grunnen. Når vi puster inn luft som inneholder radon, avgir den stråling til lungene, noe som over tid kan føre til lungekreft.
Det er umulig å forutsi om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å måle.

Enkelt å måle

Det er enkelt og rimelig å måle radon og det trenger ikke koste mer enn 400-600 kroner. Du kan måle med sporfilm eller et elektronisk måleapparat. Sammenlign priser hos flere firmaer før du bestiller utstyret som trengs. En del kommuner har også tilbud om rimelig radonmålinger til innbyggerne. 
Du skal måle radon en gang fra midten av oktober til midten av april, i minst to måneder sammenhengende. Måleutstyret sendes til et laboratorium for avlesning.

Slik måler du radon:

• Radon skal måles i minimum to måneder i perioden fra midten av oktober til midten av april.
• Det er enkelt og billig å måle radon. Det trenger ikke å koste mer enn 400-600 kroner, og målingen gjør du selv.
• Måleutstyret skal settes i et oppholdsrom, for eksempel i en bokhylle, og stå på samme sted i minst to måneder for å gi sikker informasjon.
• Du kan måle radon med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er uansett den samme, både når det gjelder plassering og måleperiode.
• Måleutstyret bestiller du hos et radonmålefirma. Ta gjerne kontakt med flere firmaer for å sammenligne pris og tilbud. Hør også om din kommune er blant dem som tilbyr prisgunstige målinger til innbyggerne.
• Det er viktig at du måler radon i minst to måneder for å få et sikkert resultat. Radonkonsentrasjonen kan variere mye fra dag til dag og fra uke til uke.
• Leier du ut en bolig, skal du dokumentere radonnivået. Du må gjøre tiltak hvis det viser seg at nivået er for høyt.

Les mer om måling av radon.
Les radonsaken fra Forbrukerrådet: