Nivåer av radioaktivitet i dyr på utmarksbeite sommeren 2017

Tilbake

Publisert 02.10.2017

Stikkord: Husdyr, Radioaktivitet i miljøet

I sommer har det vært relativt lite radioaktivt cesium-137 i dyr som overvåkes på utmarksbeite.

Flere besetninger har verdier på samme lave nivå eller lavere enn i 2016. I enkelte besetninger har det aldri vært målt lavere nivåer enn i år. Årsaken er trolig at det har vært lite sopp i høyfjellet i disse områdene. Et unntak er Nordland, hvor konsentrasjonene særlig i begynnelsen av overvåkningsperioden i flere besetninger lå noe høyere enn de siste årene, men verdiene var allikevel lave.

Strålevernet overvåker nivåene av radioaktivt cesium i dyr på utmarksbeite hele sommeren for å varsle Mattilsynet om forventede verdier i sau før slakting om høsten. Dette skjer som følge av det radioaktive nedfallet etter Tsjernobyl-ulykka for 30 år siden.