Lave konsentrasjoner av radioaktivt ruthenium målt på Østerås

Tilbake

Publisert 03.10.2017, oppdatert 03.10.2017 14:04

Stikkord: Radioaktivitet i luft, Radioaktivitet i miljøet

I uke 39 (25.9-2.10) ble det målt ørsmå mengder radioaktivt ruthenium (Ruthenium-106) på Strålevernets luftfilterstasjon på Østerås, Akershus. De målte konsentrasjonene er svært lave og nivåene som er påvist har ingen risiko for mennesker eller miljø.

Det er så langt ikke registrert ruthenium på andre stasjoner i Norge. Strålevernet fortsetter å analysere egne målinger.

Andre europeiske land har meldt at de har målt ruthenium.

Det er ikke kjent hvor utslippet stammer fra. Ruthenium-106 brukes blant annet i behandling av kreft.