Lave konsentrasjoner av radioaktivt ruthenium målt på Østerås og Ørland

Tilbake

Publisert 09.10.2017, oppdatert 09.10.2017 14:29

Stikkord: Radioaktivitet i luft, Radioaktivitet i miljøet

I perioden 25.9-3.10 ble det målt ørsmå mengder radioaktivt ruthenium (Ruthenium-106) på Strålevernets luftfilterstasjoner på Østerås (Akershus) og Ørland (Sør-Trøndelag). De målte konsentrasjonene er svært lave og nivåene som er påvist utgjør ingen risiko for mennesker eller miljø.

Det er foreløpig ikke registrert ruthenium på andre stasjoner i Norge. Strålevernet fortsetter å analysere luftfiltere fra alle sine stasjoner.

Flere land i Europa har meldt om tilsvarende funn av ruthenium på sine luftfilterstasjoner. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har bedt sine medlemsland om å rapportere inn måledata. Det er ikke kjent hvor utslippet stammer fra.

Ruthenium-106 brukes blant annet i behandling av kreft.