IAEA har vurdert sikkerheten ved atomreaktoren på Kjeller

Tilbake

Publisert 11.10.2017, oppdatert 11.10.2017 13:04

Stikkord: Atomsikkerhet og kjernekraft

En ekspertgruppe fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) kommer med en rekke anbefalinger for å bedre sikkerheten ved forskningsreaktoren JEEP II på Kjeller i Akershus.

Illustrasjonsfoto av IFE, Kjeller. Foto: Statens strålevern/Ronny Østnes

Illustrasjonsfoto av IFE, Kjeller. Foto: Statens strålevern/Ronny Østnes


Ekspertgruppen peker på at det kan gjøres forbedringer innen organisering, sikkerhetsanalyser, trening og opplæring, brannsikkerhet, aldringsprogram, strålevernsprogram og avfallhåndtering for å styrke sikkerheten ved forskningsreaktoren.

Ekspertgruppen har gjennomført intervjuer, gått gjennom dokumentasjon og vært på befaring på forskningsreaktoren som eies og drives av Institutt for energiteknikk (IFE). Statens strålevern har vært til stede som observatør. Det er IFE som har invitert IAEA til en gjennomgang av sikkerheten.

- Strålevernet har hatt IFE under intensivert tilsyn siden 2014. Det er et positivt oppfølgende tiltak at IFE har sørget for denne gjennomgangen. Den er et viktig ledd i arbeidet med å øke sikkerheten ved reaktoren, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern.

Resultatet fra IAEAs gjennomgang sammenfaller i stor grad med Strålevernets funn under tidligere tilsyn. Strålevernet følger progresjonen i IFEs sikkerhetsarbeid tett og kommer til å videreføre det intensiverte tilsynet inntil videre.

Den omfattende undersøkelsen av reaktoren ble gjennomført fra 3. til 10. oktober og kalles Integrated Nuclear Safety Assessment for Research Reactors (INSARR). Undersøkelsen er et av IAEAs viktigste virkemidler for å bistå medlemsland med å styrke sikkerheten ved forskningsreaktorer.

JEEP II er én av to atomreaktorer i Norge. Reaktoren brukes blant annet til grunnforskning i fysikk og produksjon av radioaktive legemidler.