Ny befolkningsundersøkelse

Tilbake

Publisert 18.10.2017, oppdatert 02.11.2017 13:58

Stikkord: Atomberedskap, Radon, Stråling

Vi har gjort en ny landsomfattende befolkningsundersøkelse om strålevernrelaterte temaer.

Strålevernet har gjennomført landsomfattende befolkningsundersøkelser hvert tredje år siden 2004. Befolkningsundersøkelsene har blant annet som formål  å skaffe informasjon om befolkningens vurderinger av strålevernrelevante temaer, herunder endringer over tid.
Denne siste undersøkelsen ble gjennomført i september 2017. Denne gangen er det er det stilt noen nye spørsmål om blant annet radon og holdning til råd fra myndighetene dersom det skjer en atomulykke.
Undersøkelsen er utført av Nivi Analyse AS.

 

Nasjonalt stralevernbarometer 2017 Nasjonalt stralevernbarometer 2017