Mange solstudioer har ikke god nok alderskontroll

Tilbake

Publisert 07.11.2017, oppdatert 07.11.2017 10:22

Stikkord: Sol og UV, Solarium

Over halvparten av solstudioene har ikke god nok alderskontroll og bryter dermed regelverket, viser de foreløpige tallene fra en landsomfattende tilsynsaksjon.

 

Kravet om et system for å kontrollere 18 årsgrensen kom 1. januar i år. Alderskontrollen skal skje ved at solkundene må vise legitimasjon til betjening, registrere seg elektronisk med bank-ID eller lignende løsninger.(Foto: Statens strålevern)

Kravet om et system for å kontrollere 18 årsgrensen kom 1. januar i år. Alderskontrollen skal skje ved at solkundene må vise legitimasjon til betjening, registrere seg elektronisk med bank-ID eller lignende løsninger.(Foto: Statens strålevern)

Aksjonen er gjort ved solarier i 200 kommuner i Norge, og nå er rundt 70 prosent av resultatene klare.  
-Vi er ikke overrasket over disse funnene. Likevel er vi skuffet over at det er så omfattende brudd på regelverket om alderskontroll når vi vet at risikoen for å få hudkreft fra solarium er ekstra høy for de som begynner å ta sol i ung alder, sier avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen i Statens strålevern. 
Det er en tendens til at de små ubetjente solstudioene er dårligst til å alderskontrollere kundene sine. Men også solkjeder og treningssentere bryter regelverket, viser tallene.

18 årsgrense

Norge og mange andre land innført 18 års aldersgrense for bruk av solarium.  Kravet om et system for å kontrollere 18 årsgrensen kom 1. januar i år. Alderskontrollen skal skje ved at solkundene må vise legitimasjon til betjening, registrere seg elektronisk med bank-ID eller lignende løsninger.
-De solstudioene som ikke har god nok alderskontroll, får en kort frist til å rette opp dette.  Det blir tvangsmulkt eller politianmeldelse for dem som ikke ordner opp, sier Kofstadmoen.
Det er registrert nærmere 7.000 solarier og drøyt 1.600 solarievirksomheter hos Strålevernet. De reelle tallene på hvor mange som tilbyr soling i solarium antas å være høyere. 

Dårlig kompetanse

For å heve kunnskapsnivået i solariebransjen kom det i 2016 krav om at eiere, drivere og ansatte med kundekontakt skal ha bestått en kunnskapsprøve, Solarieprøven. Resultatene fra tilsynsaksjonen viser at betjeningen ved 60 prosent av solstudioene ikke har tatt denne prøven som skal sikre et minimum av kunnskap om helsefarene ved å ta solarium.
Aksjonen har også avdekket at 55 prosent av de undersøkte solstudioene ikke gir kundene god nok informasjon om helsefarene ved å ta sol.
-Dette er for dårlig, for solkundene får ikke den informasjonen de har krav på. Dermed mister de også muligheten til å ta et informert valg om solingen sin, sier Kofstadmoen. 
Det er et krav at solariene skal informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk. Solariene må gi alle kundene informasjonsbrosjyren «Dette bør du vite før du tar solarium», i papirversjon eller i en elektronisk løsning. Den skal de få før de soler seg første gang, og deretter årlig.

Solariene må fra i år henge opp plakaten «Advarsel!» fra Statens strålevern i solariene. Plakaten skal gi kundene informasjonen som er nødvendig for at de skal kjenne til relevante risikofaktorer ved bruk av solarium og kunne sole seg på en tryggest mulig måte.