Radioaktivt ruthenium i luft over Europa i høst

Tilbake

Publisert 21.11.2017, oppdatert 21.11.2017 15:41

Stikkord: Atomberedskap

Det har i dag, 21. november, vært flere nyhetsoppslag om radioaktivt ruthenium i luft over Europa, med spekulasjoner om det kan skyldes en atomhendelse i Majak.

Franske og tyske strålevernmyndigheter mener utslippet må ha sitt opphav i Uralfjellene basert på studier av måledata og værforhold i den aktuelle perioden (månedsskiftet september/oktober). Statens strålevern publiserte i oktober måledata fra norske målestasjoner.

I dag rapporterte det russiske meteorologiske institutt Roshydromet at også de hadde målt forhøyede verdier av radioaktivt ruthenium på sine målestasjoner i månedsskiftet september/oktober. Vi har vært i kontakt med Roshydromet og fått oversendt deres måledata som vi nå vurderer nøye. Vi er også i kontakt med russiske myndigheter innen atomsikkerhet og strålevern.

Ingen har så langt påtatt seg ansvaret for utslippet som må skyldes et uhell eller hendelse ved behandling av radioaktivt avfall eller ved produksjon av radioaktive legemidler ettersom stoffet ikke finnes naturlig i luften. Strålevernet fortsetter å følge saken.

De målte konsentrasjonene i Norge er svært lave og nivåene som er påvist utgjør ingen risiko for mennesker eller miljø.