Styrking av arbeidet med atomsikring for å hindre at nukleært og annet radioaktivt materiale blir benyttet i terror

Tilbake

Publisert 19.01.2018, oppdatert 19.01.2018 14:04

Stikkord: Atomsikkerhet og kjernekraft, Atomvåpen

Over 90 eksperter deltok på et internasjonalt møte i Oslo fra 17. til 19. januar for å styrke kunnskapen om trusselbildet og for å fremme internasjonalt og regionalt samarbeid innen atomsikring. Det ble særlig fokusert på metoder for å spore og avdekke nukleært og annet radioaktivt materiale som har kommet på avveier.

 

Riktig utstyr og teknologi er vesentlig for å oppdage radioaktivt materiale på avveier. Her åpner avdelingsdirektør Per Strand ekspertmøtet om atomsikring. (Foto: Jan Erik Dyve,Statens strålevern)

Riktig utstyr og teknologi er vesentlig for å oppdage radioaktivt materiale på avveier. Her åpner avdelingsdirektør Per Strand ekspertmøtet om atomsikring. (Foto: Jan Erik Dyve,Statens strålevern)

       

Metoder for å oppdage og identifisere nukleært materiale og etterforskningsmetoder spiller en viktig rolle, både nasjonalt og internasjonalt, for å forebygge og avverge hendelser. Slike metoder, teknikker og prosedyrer hjelper også atomsikkerhetsmyndighetene og politiet til å spore og identifisere opprinnelsen til det nukleære og radioaktive materialet, og er viktig i en etterforskning av hendelser. Det bidrar til å redusere sårbarheten i atomsikringsarbeidet. Den grenseoverskridende trusselen gjør at det regionale og internasjonale samarbeidet er sentralt.

Tilgang til riktig utstyr og teknologi, samt utveksling av erfaringer for å oppdage og identifisere nukleært og annet radioaktivt materiale er vesentlig for å forhindre radiologisk og nukleær terrorisme.

Statens strålevern var vertskap for ekspertmøtet som var et samarbeid mellom de nordiske strålevernsmyndighetene og det amerikanske utenriksdepartementet. Møtet samlet eksperter fra Norden, Europa, USA.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og Interpol orienterte om sine ressurser og ga deres anbefalinger om tiltak for å ytterligere styrke sikkerheten. En rekke internasjonale casestudier ble gjennomgått for å få et tydeligere bilde av de utfordringer landene står overfor. Formålet med møtet var å styrke atomsikring både på nasjonalt nivå og innenfor den bredere nordiske regionen.

Møtet ble åpnet av statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet, chargé d´affaires Jim De Hart ved den amerikanske ambassaden i Oslo og avdelingsdirektør Atle Konta Midttun i Utenriksdepartementet.