Ingen lekkasje fra atomubåten K-159 i Barentshavet

Tilbake

Publisert 24.01.2018, oppdatert 24.01.2018 10:03

Stikkord: Atomreaktor, Radioaktiv forurensning

Det er ikke registrert økte nivåer av radioaktiv forurensning ved den russiske atomubåten K-159 som ligger på havbunnen ved utløpet av Murmanskfjorden i Barentshavet. Det viser den endelige rapporten fra et forskningstokt i området.

Undervannsbildet viser skade på den bakre delen av ubåten K-159 i Murmanskfjorden. (Foto: Statens strålevern)

Undervannsbildet viser skade på den bakre delen av ubåten K-159 i Murmanskfjorden. (Foto: Statens strålevern)

 
Norske og russiske eksperter har undersøkt nivåene av radioaktiv forurensning i vann, bunnsedimenter og fisk i områdene der ubåten ligger. Resultatene fra toktet i 2014 viser at det ikke har vært noen lekkasjer fra atomreaktorene i den sunkne atomubåten K-159 til det marine miljøet. Ubåten har rundt 800 kilo brukt kjernebrensel om bord og ligger på 246 meters dyp, mindre enn 13 mil fra grensen til Norge. Den er en potensiell forurensningskilde for Barentshavet og fiskeriområder for Norge og Russland som det er viktig å følge med på. Ubåten sank under slep på vei til opphugging i 2003.

Norske myndigheter har i lengre tid vært opptatt av å redusere risikoen for radioaktiv forurensning i de nordlige havområdene og det er stor internasjonal interesse for overvåking av havmiljøet i nord.

- Toktet har gitt oss god kunnskap om nivåene av radioaktivitet og miljøtilstanden i området rundt ubåten. Det er viktig å ha oppdatert kunnskap for å kunne gi kvalitetssikret informasjon, blant annet om det oppstår en eventuell lekkasje, sier forsker Justin Gwynn i Statens strålevern.
Deltakere på toktet var Statens strålevern, Havforskningsinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). På russisk side deltok Det føderale byrået for hydrometerologi og miljøovervåking, Roshydromet. Toktet ble finansiert gjennom regjeringens atomhandlingsplan.

Les den endelige K-159-rapporten her: https://www.nrpa.no/publikasjon/investigation-into-the-radioecological-status-of-the-site-of-the-sunken-nuclear-submarine-k-159.pdf