Svært lave konsentrasjoner av radioaktivt jod målt på Ørland

Tilbake

Publisert 25.01.2018, oppdatert 30.01.2018 09:15

Stikkord: Atomberedskap, Radioaktivitet i luft

I uke 2 (8-15/1) ble det målt ørsmå mengder radioaktivt jod på luftfilterstasjonen på Ørland i Trøndelag. I uke 3 ble det gjort tilsvarende måling i Skibotn i Troms. De målte konsentrasjonene er svært lave og nivåene som er påvist har ingen risiko for mennesker eller miljø.  

Foreløpig er det ikke registrert jod på andre stasjoner i Norge eller på CTBTO sin stasjon på Svalbard, men Strålevernet forsetter overvåkingen.

Det er foreløpig ukjent hvor utslippet stammer fra.