Statens strålevern anmelder Institutt for energiteknikk (IFE)

Tilbake

Publisert 02.02.2018

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Radioaktivt avfall

Statens strålevern anmelder Institutt for energiteknikk (IFE) for ulovlig deponering av flytende, syreholdig radioaktivt avfall i avfallsdeponiet KLDRA Himdalen.
Statens strålevern anmelder Institutt for energiteknikk (IFE) for overtredelse av lov om forurensninger og om avfall og lov om atomenergivirksomhet.

Anmeldelsen er oversendt Politi Øst med begjæring om etterforskning og påtale.