Svært lave konsentrasjoner av radioaktivt jod målt i Norge

Tilbake

Publisert 05.02.2018, oppdatert 19.02.2018 12:54

Stikkord: Radioaktivitet i luft, Radnett, Radioaktivitet i miljøet

Svært lave konsentrasjoner av radioaktivt jod målt på flere luftfilterstasjoner i Norge.

I uke 2 (8-15/1) ble det målt ørsmå mengder radioaktivt jod på luftfilterstasjonen på Ørland i Trøndelag. I uke 3 ble det gjort tilsvarende måling i Skibotn i Troms. I uke 4 (22-28/1) ble det også målt på stasjonen på Østerås. I uke 6 (5-11.02) ble det målt ørsmå mengder radioaktivt jod ved målestasjonen på Svanhovd.

De målte konsentrasjonene er svært lave og nivåene som er påvist har ingen risiko for mennesker eller miljø.

Det er foreløpig ukjent hvor utslippet stammer fra. Strålevernet forsetter overvåkingen.