Målinger bekrefter at det er svak stråling fra smarte strømmålere

Tilbake

Publisert 08.02.2018, oppdatert 03.07.2018 09:53

Stikkord: Elektromagnetiske felt

Strålingen fra smarte strømmålere er langt under én tusendel av grenseverdiene for stråling. Det viser nye målinger fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

(Strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik hjemme.Foto: Smarthub AS)

(Strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik hjemme.Foto: Smarthub AS)

 

De nye målingene viser at det er svært liten variasjon i hvor mye stråling vi utsettes for fra de forskjellige målerne, selv om sendeaktiviteten er ulik. Strålingen vi utsettes for er, som forventet, svært svak og langt under én tusendel av gjeldende grenseverdier for slik stråling. Tidligere målinger har vist at trådløst nettverk bidrar svært lite til strålingen vi utsettes for fra trådløs teknologi. Strålingen fra smarte strømmålere er mye lavere enn fra trådløse nettverk.

Ikke behov for mer måling

- Rapporten viser at strålingen fra smarte strømmålere er så lav at Nkom nå ikke ser behov for å gjøre flere målinger, sier fagdirektør Tone-Mette Sjømoen i Statens strålevern.

Målingene viser at antall sendinger av informasjon varierer mellom type måler og befolkningstetthet der målerne er installert. To av målertypene som brukes i Norge sender informasjon hvert 6.- 8. minutt i gjennomsnitt, mens den tredje typen sender informasjon flere ganger i minuttet i gjennomsnitt. Strømmålerne sender kortvarige signaler med en varighet på cirka 20 millisekunder. Total sendetid i løpet av et døgn varierer fra noen få sekunder og opp til 7 minutter.

Ikke helsefarlig

De nye målingene underbygger det Statens strålevern tidligere har sagt om stråling fra smarte strømmålere:

  • Strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik hjemme.
  • Det spiller ingen rolle hvor mange ganger i døgnet strømmåleren din sender informasjon til nettselskapet, for strålingen er fortsatt svak.
  • Alle teknologiene som brukes i de ulike strømmålerne gir svak stråling.

Målerapporten fra Nkom: https://bit.ly/2lRDvyM

StrålevernInfo om smarte strømmålere: https://www.nrpa.no/publikasjon/straaleverninfo-09-2017-smarte-stroemmaalere.pdf