For sent å starte radonmåling for denne gang

Tilbake

Publisert 16.02.2018, oppdatert 16.02.2018 13:41

Stikkord: Radon, Radonmåling

Har du ikke målt radon ennå, råder vi deg å vente til høsten. Radon skal måles fra midten av oktober til midten av april – i minst to måneder.

Den radioaktive gassen radon dannes i berggrunnen og kan sive inn i huset gjennom sprekker og utettheter mot grunnen. (Ill.:Statens strålevern/Monica Egeli)

Den radioaktive gassen radon dannes i berggrunnen og kan sive inn i huset gjennom sprekker og utettheter mot grunnen. (Ill.:Statens strålevern/Monica Egeli)

 

Har du ikke målt radon ennå, råder vi deg å vente til høsten. Radon skal måles fra midten av oktober til midten av april – i minst to måneder.
Hvis du ikke har bestilt måleutstyr for radon ennå, kan du bare vente til høsten. Men har du måleutstyr liggende hjemme, bør du sette i gang å måle så raskt du kan.

Er du allerede i gang med å måle, rekker du fint å bli ferdig til midten av april.
Radon i boligen øker risikoen for lungekreft. Norge er et av de landene i verden som har de høyeste konsentrasjonene av radon i boliger. Det skyldes både de geologiske forholdene i landet vårt, klimaet og måten vi bygger boligene våre på.