Svært lave konsentrasjoner av radioaktivt jod målt flere steder i Norge

Tilbake

Publisert 26.02.2018, oppdatert 15.03.2018 08:45

Stikkord: Atomberedskap, Radioaktivitet i luft

Svært lave konsentrasjoner av radioaktivt jod målt på flere luftfilterstasjoner i Norge i vinter.

Det er funnet svært små mengder radioaktivt jod i luft over Norge den siste tiden: 

  • Uke 2 (8-15/1) ble det påvist jod på luftfilterstasjonen på Ørland i Trøndelag. 
  • Uke 3 (16-22/1) ble det gjort tilsvarende måling på stasjonen i Skibotn i Troms. 
  • Uke 4 (22-28/1) ble det også målt jod på stasjonen på Østerås. 
  • Uke 6 (5-12/2) ble det påvist jod lengst nord både på stasjonene på Svanhovd og på Viksjøfjell.
  • Uke 10 (5-12/3) ble det påvist jod på stasjonen på Svanhovd.

De målte konsentrasjonene er alle svært lave og nivåene som er påvist har ingen risiko for mennesker eller miljø.

Det er foreløpig ukjent hvor utslippet stammer fra. Strålevernet forsetter overvåkingen.