Svært lave konsentrasjoner av radioaktivt jod målt i Norge

Tilbake

Publisert 19.03.2018, oppdatert 19.03.2018 11:23

Stikkord: Atomberedskap, Radioaktivitet i luft

I uke 10 ble det målt svært lave konsentrasjoner av radioaktivt jod på alle luftfilterstasjonene i Norge.

De målte konsentrasjonene er svært lave og nivåene som er påvist har ingen risiko for mennesker eller miljø.

Tilsvarende målinger er gjort andre steder i Europa, blant annet i Finland.
Det er foreløpig ukjent hvor utslippet stammer fra. Strålevernet fortsetter overvåkingen.

Les mer om luftfilterstasjonene i Norge.