Landsdekkende aksjon for å forebygge arbeidsulykker

Tilbake

Publisert 06.04.2018, oppdatert 06.04.2018 09:38

Stikkord: Tilsyn

De neste ukene gjennomfører tilsynsmyndighetene en landsdekkende aksjon for å sjekke om bedrifter har systemer for å unngå skader, uhell og kostbare driftstap.

 

Det skal gjennomføres rundt 450 tilsyn hos virksomheter innen industri og avfallshåndtering over hele landet de neste tre ukene.(Foto: Ronny Østnes)

Det skal gjennomføres rundt 450 tilsyn hos virksomheter innen industri og avfallshåndtering over hele landet de neste tre ukene.(Foto: Ronny Østnes)

Det skal gjennomføres rundt 450 tilsyn hos virksomheter innen industri og avfallshåndtering over hele landet de neste tre ukene. Utgangspunktet for aksjonen er at arbeidsgiver har plikt til å jobbe systematisk for å forebygge og redusere konsekvensene ved uheldige hendelser.

- Risikovurdering på arbeidsplassen lønner seg. Det handler om å skaffe seg oversikt over farer og problemer som kan oppstå og hvordan en kan unngå at de skjer, sier seniorrådgiver Therese Søvde Bakkemoen i Statens strålevern.

Resultatene fra aksjonen blir klare i slutten av april.  

Tilsynsaksjonen 2018 er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Statens strålevern, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), det lokale brannvesen, det lokale el-tilsyn (DLE) og Fylkesmannens miljøvernavdeling.

 

Les mer om aksjonen på Arbeidsdirektoratets hjemmesider: https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/landsdekkende-risikoaksjon/