Radioaktivt legemiddel kan ha livsforlengende effekt ved kreft

Tilbake

Publisert 12.04.2018, oppdatert 12.04.2018 09:26

Stikkord: Medisinsk strålebruk

Et nytt legemiddel ser ut til å øke overlevelsen ved kreft og at flere pasienter får tilbakegang av sykdommen, men det kan også ha alvorlige bivirkninger. Det viser en metodevurdering Folkehelseinstituttet har gjort sammen med Statens strålevern og Statens legemiddelverk.

Behandlingen med kreftlegemiddelet Lutathera går ut på å målstyre det radioaktive legemiddelet direkte til svulsten eller svulstene, hvor det sender ut stråling som dreper kreftcellene. Aktuelle norske pasienter sendes i dag utenlands for denne behandlingen, men nå vurderes det å etablere et slikt behandlingstilbud i Norge.

Folkehelseinstituttet (FHI) har vurdert effekt og bivirkninger av kreftlegemiddelet som inneholder det radioaktive stoffet 177Lutetium.  Statens strålevern har bidratt i dette arbeidet med vurderinger knyttet til strålevern. Vår vurdering er at bruken av det radioaktive legemiddelet til behandling av kreft har en nytteverdi som overstiger metodens strålerisiko for både pasienter, personale, omsorgspersoner, allmenhet og miljø, jf strålevernloven § 5 og strålevernforskriftens §§ 39 og 40.

Les mer på FHIs nettsider:https://bit.ly/2HsJcgj