Svært lave konsentrasjoner av radioaktivt jod målt på Østerås

Tilbake

Publisert 23.04.2018

Stikkord: Atomberedskap, Radioaktivitet i luft

I uke 15 målte Strålevernet svært lave konsentrasjoner av radioaktivt jod på luftfilterstasjonen på Østerås i Bærum.

De målte konsentrasjonene er svært lave og nivåene som er påvist har ingen risiko for mennesker eller miljø.

Det er foreløpig ukjent hvor utslippet stammer fra. Strålevernet fortsetter overvåkingen.

Les mer om luftfilterstasjonene i Norge.